Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao với V iệt Nam khi nào?

A.

Ngày 21 - 9 - 1973

B.

Ngày 21 - 9 - 1975.

C.

Ngày 28 - 7 - 1995.

D.

Ngày 7 - 9 - 1977.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ngày 21 - 9 - 1973

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...