Nhật Bản và Mĩ ra tuyên bố khẳng định lại việc kéo dài vĩnh viễn Hiệp ước an ninh Mĩ - Nhật khi nào?

A.

Tháng 1 - 1995.

B.

Tháng 4 - 1995.

C.

Tháng 4 - 1996.

D.

Tháng 1 - 1997

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Tháng 4 - 1996.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.