Nhật Bản vươn lên thành siêu cường tài chính số một một thế giới khi nào?

A.

Năm 1980.

B.

Những năm 80.

C.

Từ nửa sau những năm 80.

D.

Nửa đầu những năm 80.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Từ nửa sau những năm 80.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...