Nhật yêu cầu chính quyền thực dân Pháp xuất sang Nhật Bản loại hàng hóa gì?

A.

Hàng tiêu dùng

B.

Các loại nông sản.

C.

Các nguyên liệu chiến lược

D.

Apatit, mănggan.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Các nguyên liệu chiến lược

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.