Nhiệm vụ của miền Nam sau 1954 là:

A.

Tiến hành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ

B.

Chuyển sang làm cách mạng xã hội chủ nghĩa

C.

Làm hậu phương trong cuộc kháng chiến chống Mĩ

D.

Đấu tranh đòi Mĩ chấm dứt chiến tranh 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Tiến hành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.