Nhóm chất nào sau có phản ứng tráng bạc?         

A.

A: Andehit axetic, Glucozo

B.

B: axit axetic, ancol etylic

C.

C: Axetilen, andehit fomic

D.

D: Saccarozo, fomandehit   

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Nhóm chất có gốc CHO thì có phản ứng tráng bạc  

Vậy đáp án đúng là A

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...