Nhóm chất nào sau đây có thể được dùng để làm sạch muối ăn có lẫn các tạp chất: CaBr2, MgSO4, CaCl2, MgCl2 mà sau khi làm sạch thì NaCl có khối lượng không thay đổi so với khối lượng không thay đổi so với khối lượng có trong hỗn hợp ban đầu?           

A.

A: Cl2, BaCl2, Na2CO3, HCl

B.

B: HCl, BaCl2, Na2CO3, NaOH          

C.

C: Cl2, BaCl2, (NH4)2CO3, HCl

D.

D: Cl2, Ba(NO3)2, Na2CO3, HCl

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phải chú ý là không làm thay đổi lượng NaCl. Khi chọn C ta sẽ:

1) Hòa tan muối lẫn tạp chất vào nước dư

2) Sục khí Cl2 vào dung dịch trên sẽ chuyển CaBr2 thành CaCl2

3) Cho BaCl2 vào dung dịch còn lại sẽ chuyển MgSO4 thành MgCl2 và tạo thành BaSO4. 

4) Cho tiếp (NH4)2CO3 dư vào chuyển toàn bộ BaCl2 dư thành BaCO3 ; MgCl2 thành CaCO3. Dung dịch còn lại chứa (NH4)2CO3 dư ; NH4Cl ; NaCl

5) Cho HCl dư vào sẽ chuyển (NH4)2CO3 thành NH4Cl. Dung dịch còn lại chứa NH4Cl , HCl, NaCl.

Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.