Nhóm đất có diện tích lớn nhất ở đồng bằng sông Cửu Long là:

A.

Đất mặn.        

B.

Đất xám.        

C.

Đất phù sa ngọt.        

D.

Đất phèn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Nhóm đất có diện tích lớn nhất ở đồng bằng sông Cửu Long là: Đất phèn( 1,6 triệu ha chiếm 41%.

Vậy đáp án là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.