Nhóm động vật nào không có sự pha trộn máu giàu O2 và máu giàu CO2 ở tim?

A.

Lưỡng cư, thú.         

B.

Cá xương, chim, thú.

C.

Lưỡng cư, bò sát, chim.         

D.

Bò sát (trừ cá sấu), chim và thú.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Cá xương, chim, thú, cá sấu không có sự pha trộn máu giàu O2 và máu giàu CO2 ở tim vì tim cá có 2 ngăn, tim các loài chim, thú, cá sấu có 4 ngăn   

Vậy đáp án là B       

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.