Những câu thơ sau được tác giả nhân hóa bằng cách nào ?
“Tớ là chiếc xe lu
Người tớ to lù lù”
(Theo Trần Nguyên Đào)

A.

Chiếc xe lu biết xưng hô, trò chuyện như con người.

B.

Chiếc xe lu có đặc điểm, hình dáng giống con người.

C.

Chiếc xe lu có hành động giống con người.

D.

Chiếc xe lu có tên gọi giống con người.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.