Những chất sống đầu tiên của trái đất nguyên thủy được tạo ra và sau đó tập trung ở môi trường nào sau đây?

A.

Không khí.

B.

Đất.

C.

Biển.

D.

Không khí và đất.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Biển.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.