Những đại lượng sau, đại lượng nào không phải là đặc trưng sinh lý của âm?

A.

Tần số.         

B.

Âm sắc.

C.

Độ to.        

D.

Độ cao.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Tần số là một đặc trưng vật lý của âm.

 

Vậy đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.