Những đoạn văn dưới đây trong bài văn đã bị đảo thứ tự. Em hãy tìm ra đoạn kết bài.

A.

Đoạn 2

B.

Đoạn 3

C.

Đoạn 1

D.

Đoạn 4

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.