Những khu vực nằm ven dòng biển nóng có mưa nhiều tiêu biểu như

A.

Tây Âu, Đông Braxin 

B.

Tây Nam Phi, Tây Nam Nam Mĩ 

C.

Tây Âu, Đông Nam Á  

D.

Đông Á, Đông Phi 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Tây Âu, Đông Braxin 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.