Nhúng một lá kim loại M (chỉ có hoá trị hai trong hợp chất) có khối lượng 50 gam vào 200 (ml) dung dịch AgNO3 1M cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Lọc dung dịch, đem cô cạn thu được 18,8 gam muối khan. Kim loại M là:

A.

Fe.

B.

Cu.

C.

Mg.

D.

Zn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Cu.

M + 2AgNO3 2Ag + M(NO3)2

n = 0,2 (mol) n = 0,1 (mol).

M = = 188 MM = 188 - 124 = 64 (Cu).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...