Nhúng một thanh magie vào dung dịch có chứa 0,8 mol Fe(NO3)3 và 0,05 mol Cu(NO3)2 . Sau một thời gian, lấy thanh kim loại ra, rửa sạch, cân lại thấy khối lượng tăng 11,6 gam so với thanh kim loại ban đầu. Khối lượng magie đã phản ứng là  

A.

A:  6,96 gam

B.

B: 20,88 gam

C.

C: 25,2 gam

D.

D: 24 gam

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

- Dung dịch thu được sau phản ứng gồm Mg2+, Fe2+, Cu2+ và NO3-.

- Áp dụng phương pháp tăng giảm khối lượng và bảo toàn e ta có :

img1

  img2 

img3

  - Vậy img4  

Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.