Nhúng một thanh Mg vào 200 (ml) dung dịch Fe(NO3)3 1M, sau một thời gian lấy thanh kim loại ra cân lại thấy khối lượng thanh tăng 0,8 (gam). Số gam Mg bị tan ra là:

A.

1,44.

B.

4,80.

C.

8,40.

D.

41,10.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

4,80.

nFe3+ = 0,2.1 = 0,2 (mol).

        Mg + 2Fe3+ Mg2+ + 2Fe2+   (1)

        0,1    0,2                     0,2

         Fe2+  +  Mg Mg2+ + Fe↓   (2)

                   x

Từ (1) và (2)  Δm↑ = 56x − (24x + 24.0,1) = 0,8  x = 0,1 (mol).

 mMg tan = 24.(0,1 + 0,1) = 4,8 (gam).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...