Những nhận định nào sau đây không đúng?

A.

Chất tẩy màu làm sạch các vết bẩn nhờ những phản ứng hoá học.

B.

Chất ưa nước là những chất tan tốt trong nước như metanol, etanol...

C.

Chất kị nước là những chất hầu như không tan trong nước như: hiđrocacbon, dẫn xuất halogen...

D.

Chất giặt rửa làm sạch các vết bẩn là nhờ những phản ứng hoá học.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chất giặt rửa làm sạch các vết bẩn là nhờ những phản ứng hoá học.

Chất giặt rửa là những chất khi dùng cùng với nước thì có tác dụng làm sạch các chất bẩn bám trên các vật rắn mà không gây ra phản ứng hóa học với các chất đó.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.