Những quốc gia Đông Nam Á tuyên bố độc lập trong năm 1945 là

A.

Inđônêxia, Việt Nam, Lào.

B.

Campuchia, Malaixia, Brunây.

C.

Inđônêxia, Xingapo, Malaixia.

D.

Miến Điện, Việt Nam, Philippin.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Inđônêxia, Việt Nam, Lào.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.