Những từ nào dưới đây bắt đầu bằng “s” chỉ tên con vật ?

A.

Sóc, sên, sếu, sâu

B.

Sương, sóc, sói, sếu

C.

Sâu, sếu, sông, sóc

D.

Sung, sâu, sói, sò

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Tiếng Việt lớp 5 - Giữ lấy màu xanh - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.