Những vật bằng đồng để lâu ngày trong không khí ẩm có mặt của O2 sẽ bị bao phủ bên ngoài bằng lớp màng?

A.

Đồng(II) oxit.

B.

Đồng(II) hiđroxit.

C.

Đồng (II) cacbonat.

D.

Đồng cacbonat bazơ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đồng cacbonat bazơ.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 12

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...