Những vật bằng nhôm hằng ngày tiếp xúc với nước dù ở nhiệt độ cao cũng không phản ứng với nước vì bề mặt của vật có một lớp màng:

A.

Là Al2O3 rất mỏng, bền chắc không cho nước và khí thấm qua.

B.

Là Al(OH)3 không tan trong nước đã ngăn cản không cho Al tiếp xúc với nước và khí.

C.

Là hỗn hơp Al2O3 và Al(OH)3 bảo vệ nhôm.

D.

Là Al tinh thể đã bị thụ động với khí và nước.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Là Al2O3 rất mỏng, bền chắc không cho nước và khí thấm qua.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.