Những yếu tố cơ bản tạo ra tính chất truyền thuyết ở truyện Sơn Tinh, Thuỷ Tinh là gì ?

A.

Hiện thực lịch sử.

B.

Những chi tiết hoang đường.

C.

Những chi tiết nghệ thuật kì ảo.

D.

Dấu ấn lịch sử và những chi tiết nghệ thuật kì ảo.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...