Những yếu tố khi tác động đến sinh vật, ảnh hưởng của chúng thường phụ thuộc vào mật độ của quần thể bị tác động là

A.

Yếu tố hữu sinh

B.

Yếu tố vô sinh.

C.

Các bệnh truyền nhiễm

D.

Nước, không khí, độ ẩm, ánh sáng

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.