Nilon-6,6 là polime được điều chế từ phản ứng:

A.

Trùng hợp.

B.

Đồng trùng hợp.

C.

Trùng ngưng.

D.

Đồng trùng ngưng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đồng trùng ngưng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...