Nilon–6,6 là một loại  

A.

A. tơ axetat

B.

B. tơ poliamit

C.

C. polieste

D.

D. tơ visco

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Tơ nilon-6,6 có công thức dạng

img1

Do có liên kết CO-NH nên đây là tơ poliamit    

Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...