Nội dung cơ bản trong bước 1 của kế hoạch quân sự Nava là gì?

A.

Phòng ngự chiến lược ở miền Bắc, tấn công chiến lược ở miền Nam

B.

Phòng ngự chiến lược ở miền Nam, tấn công chiến lược ở miền Bắc 

C.

Tấn công chiến lược ở hai miền Nam - Bắc

D.

Phòng ngự chiếm lược ở hai miền Bắc - Nam

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phòng ngự chiến lược ở miền Bắc, tấn công chiến lược ở miền Nam

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.