Nội dung nào dưới đây không phải là mục đích của trách nhiệm pháp lý?

A.

Buộc các chủ thể pháp luật chấm dứt hành vi trái pháp luật.

B.

Giáo dục răn đe người khác để họ tránh làm những việc trái pháp luật.

C.

Thay đổi các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.

D.

Ngăn chặn các chủ thể có hành vi trái pháp luật tiếp tục vi phạm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: ­ Trách nhiệm pháp lí là nghĩa vụ của các chủ thể vi phạm pháp luật phải gánh chịu những biện pháp cưỡng chế do Nhà nước áp dụng. ­

Trách nhiệm pháp lí được áp dụng nhằm:

+ Buộc cá chủ thể vi phạm pháp luật chấm dứt hành vi trái pháp luật.

+ Giáo dục, răn đe những người khác để họ tránh, hoặc kiếm chế những việc làm trái pháp luật.

Vậy đáp án đúng là C

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.