Nội dung nào dưới đây không phải ý nghĩa của phong trào “Đồng Khởi” (1919 – 1960)?

A.

Làm lung lay tận gốc chính quyền Ngô Đình Diệm.

B.

Buộc Mỹ phải tuyên bố “phi Mỹ hóa chiến tranh.

C.

Chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công.

D.

Giáng đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mỹ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Cách giải: - Các đáp án A, C, D. đều là ý nghĩa của phong trào “Đồng khởi”. - Đáp án B: là ý nghĩa của cuộc tiến công và nổi dậy mậu thân năm 1968.  Đáp án đúng là B!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...