Nội dung nào không đúng với quy luật phân ly?  

A.

Mỗi tính trạng được quy định bởi một cặp alen.

B.

Khi giảm phân cặp nhân tố di truyền phân ly đồng đều về các giao tử.

C.

Các cặp alen phân ly độc lập và tổ hợp tự do trong quá trình hình thành giao tử.

D.

Sự phân ly của cặp NST tương đồng dẫn đến sự phân ly của cặp alen tương ứng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Nội dung quy luật phân ly: "Mỗi tính trạng được quy định bởi một cặp alen. Do sự phân ly đồng đều của cặp alen trong giảm phân nên mỗi giao tử chỉ chứa 1 alen của cặp". C – sai vì nó thể hiện nội dung của quy luật phân độc lập.

Vậy đáp án là C  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.