Nội dung nào sau đây không phải ý nghĩa của chiến thắng Phước Long (06 – 01 – 1975) ?

A.

Chứng tỏ sụ suy yếu và bất lực của quân đội Sài Gòn.

B.

Chứng minh sự lớn mạnh và khả năng thắng lớn của quân ta.

C.

Làm thất bại hoàn toàn chiến lược “ Việt Nam hóa chiến tranh”.

D.

Củng cố quyết tâm của Đảng ta trong việc đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:Làm thất bại hoàn toàn chiến lược “ Việt Nam hóa chiến tranh”.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...