Nội dung nào sau đây là một trong những nguyên nhân chung của sự phát triển kinh tế Mĩ, Nhật Bản và Tây Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai?

A.

Áp dụng thành tựu khoa học - kỹ thuật vào sản xuất.

B.

Nhờ quân sự hóa nền kinh tế.

C.

Giá nhập nguyên vật liệu từ các nước trong thế thứ ba với giá rẻ.

D.

Biết xâm nhập vào thị trường các nước.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án đúng là A!        

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...