Nội dung nào sau đây sai?

A.

Các bằng chứng giải phẫu, hóa sinh, phôi sinh học, góp phần chứng minh người có nguồn gốc chung với động vật có xương.

B.

Các bằng chứng giải phẫu so sánh bao gồm: cấu tạo chung, bộ xương, nội quan, cơ quan thoái hóa, hiện tượng lai giống tổ tiên.

C.

Trong bằng chứng sinh hóa còn có dữ kiện, ADN và máu của người giống hầu hết động vật có xương.

D.

Bằng chứng cổ sinh học cho thấy, đây là giai đoạn phát triển trung gian giữa vượn người và người.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Trong bằng chứng sinh hóa còn có dữ kiện, ADN và máu của người giống hầu hết động vật có xương.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 40 phút có lời giải - đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...