Nội dung nào sau đây sai, khi đề cập đến vai trò của di truyền y học?

A.

Dự đoán khả năng xuất hiện bệnh hay dị tật ở thế hệ con cháu.

B.

Hạn chế tác hại của bệnh.

C.

Hạn chế sự phát tán bệnh như hạn chế sinh đẻ, không cho kết hôn gần.

D.

Chữa được một số bệnh như đái đường, máu khó đông, hội chứng Đao. 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chữa được một số bệnh như đái đường, máu khó đông, hội chứng Đao. 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 5 20 phút có lời giải - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...