Nội dung nào sau đây không nằm trong Hiệp định Genève ?

A.

Hai bên cùng ngừng bắn, tập kết, chuyển quân.

B.

Mĩ được vào miền Nam giải giáp quân Pháp.

C.

Lấy vĩ tuyến 17 là giới tuyến quân sự tạm thời của Việt Nam.

D.

Các nước tham dự hội nghị cam kết tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của 3 nước Đông Dương.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Mĩ được vào miền Nam giải giáp quân Pháp.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.