Nơi nào được xem là “thiên đường du lịch” của Hoa Kì?

A.

Bán đảo A-las-ca

B.

Ngũ Hồ

C.

Bán đảo Flo–ri– đa

D.

Quần đảo Ha – oai

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: Nơi được xem là “thiên đường du lịch” của Hoa Kì là Quần đảo Ha – oai.

Vậy đáp án là D

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.