Nỗi nhớ của Thảo với quê hương cho thấy điều gì ở Thảo?

A.

Thảo là cô bé rất tình cảm.

B.

Thảo là cô bé rất thông minh.

C.

Thảo là cô bé rất giỏi giang.

D.

Thảo là cô bé rất ngoan ngoãn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.