Nói về tính chất ảnh được tạo bởi gương phẳng, tính chất nào sau đây là đúng?

A.

Không hứng được trên màn chắn và bé hơn vật

B.

Hứng được trên màn chắc và lớn bằng vật

C.

Không hứng được trên màn chắn và lớn bằng vật

D.

Hứng được trên màn chắc và lớn hơn vật

Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.