Nông nghiệp của Hoa Kì

A.

ngày càng chuyên môn hoá.

B.

chuyển từ độc canh sang đa canh phức tạp.

C.

bớt gắn với công nghiệp chế biến.

D.

ngày càng phụ thuộc vào thị trường nước ngoài.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

chuyển từ độc canh sang đa canh phức tạp.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.