Nông nghiệp ở Đông Nam Bộ không có thế mạnh về:

A.

 Trồng cây lương thực.         

B.

Trồng cây công nghiệp lâu năm.

C.

 Trồng cây công nghiệp hàng năm.      

D.

 Trồng cây ăn quả.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Thế mạnh về nông nghiệp của ĐNB là trồng cây công nghiệp hàng năm (lạc, đậu tương, mía, thuốc lá,...) và cây ăn quả (sầu riêng, xoài, mít tố nữ, vú sữa,...) cũng là các thế mạnh nông nghiệp của vùng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.