Nung nóng 22,12 gam KMnO4 và 18,375 gam KClO3, sau một thời gian thu được chất rắn X gồm 6 chất có khối lượng 37,295 gam. Cho X tác dụng với dung dịch HCl đặc dư, đun nóng. Toàn bộ lượng khí clo thu được cho phản ứng hết với m gam bột Fe đốt nóng được chất nóng Y. Hòa tan hoàn toàn Y vào nước được dung dịch Z. Thêm AgNO3 dư vào dung dịch Z đến khi phản ứng hoàn toàn được 204,6 gam kết tủa. Giá trị m là:

A.

33,6.

B.

25,2.

C.

22,44.

D.

28,0.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Ta có: img1 

Bảo toàn khối lượng img2 

Bảo toàn electron cho toàn bộ quá trình img3 

Vì dung dịch img4 sau phản ứng hình thành img5 

Bảo toàn nguyên tố img6 

img7 

img8   

Vậy đáp án đúng là D.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.