Nung nóng 8,96 gam bột Fe trong khí O2 một thời gian, thu được 11,2 gam hỗn hợp chất rắn X gồm Fe, Fe2O3 và Fe3O4. Hòa tan hết X trong dungd ịch hỗn hợp gồm a mol HNO3 và 0,06 mol H2SO4, thu được dung dịch Y ( không chứa NH4+ và 0,896 lít khí NO duy nhất ( đktc). Giá trị của a là:         

A.

A: 0,16

B.

B: 0,32

C.

C: 0,04

D.

D: 0,44

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chọn B  Ÿ Áp dụng bảo toàn khối lượng, ta có: img1= 11,2 – 8,96 = 2,24 gam Þ img2= 0,07 mol. Ÿ Áp dụng bảo toàn electron có: img3  Mà img4 img5  Có muối Fe(II) tạo thành chứng tỏ axit phản ứng hết. Ÿ Áp dụng bảo toàn điện tích trong dung dịch Y có: img6   

Vậy đáp án là B

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...