Nước Cộng hoà Dân chủ Đức được thành lập vào năm nào? 

A.

1949

B.

1948

C.

1943

D.

1941

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án A: Nước Cộng hoà Dân chủ Đức được thành lập vào tháng 10-1949 dưới sự giúp đỡ của Liên Xô. 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 2000) Liên Bang Nga (1991 - 2000) 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.