Nước Cộng hoà Nhân dân Hunggari thành lập vào năm nào?

A.

1944

B.

1945

C.

1946

D.

1942

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án B: Nước Cộng hoà Nhân dân Hunggari thành lập vào năm 1945. 

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 2000) Liên Bang Nga (1991 - 2000) 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.