Nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa được thành lập vào thời gian nào?        

A.

1/09/1949.

B.

1/10/1948.

C.

1/10/1949.

D.

1/11/1949.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án đúng là C!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.