Nước Lan Xang ở Lào được thành lập vào

A.

năm 1353 

B.

năm 1363 

C.

năm 1533 

D.

năm 1336 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

năm 1353 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...