Nước ta bắt đầu khai thác dầu mỏ từ năm:

A.

1986.

B.

1985.

C.

1987.

D.

1988.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Nước ta bắt đầu khai thác dầu mỏ từ năm 1986.(SGK/181 Địa 12).

Vậy đáp án là A

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.