Nước ta có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển ngành khai thác hải sản là:

A.

Tàu thuyền, ngư cụ được trang bị tốt hơn. 

B.

Biển có nguồn hải sản phong phú.

C.

Công nghiệp chế biến thủy sản được mở rộng.

D.

Có nhiều sông suối, ao hồ, kênh rạch.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...