Nước thịt có vai trò gì đối với vi khuẩn tụ cầu vàng?

A.

Cung cấp cacbon và năng lượng.

B.

Bảo vệ tế bào vi khuẩn.

C.

Hoạt hóa các enzim.

D.

Cung cấp nguồn nitơ hữu cơ cho vi khuẩn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Cung cấp nguồn nitơ hữu cơ cho vi khuẩn.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.