Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tuyên bố thành lập khi nào?

A.

Ngày 19 - 8 - 1945.

B.

Ngày 2 - 9 - 1945.

C.

Ngày 30 - 8 - 1945.

D.

Ngày 4 - 6 - 1945.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ngày 2 - 9 - 1945.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.